Nowy druk - PIW.313 Zestawienie wykonanych perlustracji

Zastępuje druk PIW.235

Druk można pobrać z Druki do rozliczeń miesięcznych